Šeit ir raksti par vizīti Nr.4 Iepriekšējo dzīvju izskatīšana (regresijas seanss)

Green Valley

Vizīte Nr.4 Iepriekšējo dzīvju izskatīšana (regresijas seanss)

Vizītes vidējais ilgums viena stunda un 30min., konsultācija iespējama klātienē un ar skype video sarunas starpniecību. Efektivitāte ir vienlīdzīga.

Uz daudziem jautājumiem saistītiem ar veselību, attiecībām, finansēm u.t.t. ir iespēja gūt atbildes, apskatot iepriekšējo dzīvju pieredzes.


Līdzīgi, kā mūsu vakardiena ietekmē šodienu, tā mūsu iepriekšējās dzīves ietekmē šo dzīvi.

Dvēseles nav ierobežotas laikā, tās ir mūžīgas un mūžīga ir to pieredze. Līdz ar to, viss labais un ne pārāk labais tiek pārmantots no agrākām pieredzēm.

Līdzīgi, kā šodien varam atrisināt vakardienas problēmas veicot noteiktas darbības, tāpat ir risināmi vecāki jautājumi. Ja vien to vēlamies...


Par šīs privātās konsultācijas datumu un nosacījumiem sūtiet e-pastu uz agnese@domuspeks.com


Plašāka informācija par šo vizīti zemāk citos rakstos.

лес

Iepriekšējo dzīvju regresija. Kā tas notiek?

Process notiek vieglā meditatīvā stāvoklī. Es Jūs pavadīšu šajā ceļojumā un došu norādes, kurām sekojot, Jūs redzēsiet iepriekšējo dzīvju notikumus, kuri rada ietekmi uz šo Jūsu dzīvi. Pēc tā, kad esat redzējuši iepriekšējo dzīvju notikumus un likumsakarības ar šo dzīvi, tad gandrīz vienmēr problēmsituācijas atrisinās.

Kas nepieciešams?
Spēja ļauties, uzticēties.
Kaut neliela iepriekšēja meditāciju un vizualizāciju prakse būtiski atvieglos procesu.
Vēlama kāda šīs dzīves situācija/situācijas, kuras/kuru cēloni vēlaties iepriekšējās dzīvēs izskatīt.
Telpa (skype gadījumā), kurā Jums neviens un nekas netraucēs.

Профиль Портрет

Tavs ceļojums uz iepriekšējo dzīvi ir iespējams.

Ļoti bieži cilvēkus nomoka jautājumi par attiecību un veselības problēmām, kurām risinājumu rast nespēj ne ārsti, ne psihologi.

Cilvēki cieš no dažādām neizskaidrojamām fobijām, bailēm, kas saistītas ar personisko izaugsmi vai pat kompleksiem un motivācijas trūkuma.

Tas ir ļoti traucējoši, mokoši un nogurdinoši, jo cilvēks nav spējīgs rast risinājumu, un iziet no konkrētās situācijas patstāvīgi.


Tādos gadījumos darbs tikai ar cilvēka fizisko ķermeni vai astrāla tīrīšanu var būt mazefektīva metode.

Galvenokārt tas ir saistīts ar to, ka problēmas sakne slēpjas daudz dziļāk par šo dzīvi.

Lielākoties šajā dzīvē notiek cīnīšanās jau ar sekām.


Brīžos, kad redzu, ka cilvēka problēmu cēlonis ir dziļāks, piedāvāju apskatīt iepriekšējās dzīves un rast risinājumu.

Tiek apskatīta un pēc tam analizēta iegūtā informācija efektīvai cēloņu-seku likvidēšanai.


Ir divu veidu metodes, kuras pielietoju, kad notiek iepriekšējo dzīvju apskatīšana. Pirmā no tām, ka cilvēks pats personiski tiek ievadīts atbilstošā prāta stāvoklī, kas nodrošina iepriekšējo dzīvju redzējumu.

Princips ir ļoti vienkāršs, attiecīgā persona apguļas, atslābinās un seko maniem norādījumiem un atbild uz jautājumiem kurus uzdodu.

Otra metode ietver sevī to, ka es esmu tā persona, kura gūst redzējumu par attiecīgās personas iepriekšējo dzīvju pieredzēm, pēc tam nododot precīzu redzējuma informāciju konkrētajam subjektam.

Abas šīs metodes ir efektīvas un palīdz izprast, un atbrīvoties no problēmas uz visiem laikiem, vienalga vai tā būtu fiziska vai emocionāla.

Tomēr daudzkārt vērtīgāk iepriekšējo dzīvi ir skatīt savām "acīm" manā pavadībā. Tad pieredze ir iegūta personiski un ir pārliecinošāka, dziļāka, transformējošāka.